Støt kampen for LGBT+ rettigheder

Den bedste måde at støtte LGBT+ Danmark på er via et medlemskab. Du kan blive medlem af LGBT+ Danmark eller LGBT+ Ungdom her: Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Støttemedlemsskab af LGBT+ Danmark

Du kan støtte LGBT+ Danmarks eller LGBT+ Ungdoms arbejde ved at årligt at donere et fast beløb. Pengene går til både det lokale og det landsdækkende arbejde – og til det sociale, informerende, rådgivende og politiske arbejde. Et støttemedlemskab giver ikke valg- og stemmeret.

Du tilmelder dig for et år. Efter denne periode modtager du automatisk en indbetalingsblanket hvor du har mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice.

Hvis du støtter os med et støttemedlemskab, kan du trække det fra i skat – husk da at opgive dit cpr-nummer!

Støtte- medlemskab af LGBT+ Danmark

200 kr. årligt

Støtte- medlemskab af LGBT+ Ungdom København

200 kr. årligt

Støtte- medlemskab af LGBT+ Ungdom Aarhus

200 kr. årligt

Virksomheds- medlemsskab af LGBT+ Danmark

1500 kr. årligt

Skattefradrag for donationer til LGBT+ Danmark

Alle med dansk CPR-nummer kan få skattefradrag for det samlede beløb, de har doneret til forskellige organisationer, herunder LGBT+ Danmark. Satsen for, hvor meget du som enkeltperson kan få skattefradrag for, er på maksimalt 16.600 kr. i 2020. Hvis du donerer via hjemmesiden her, eller donerer et fast beløb og har oplyst CPR-nummer, bliver dine donationer automatisk indberettet til SKAT. Hvis du derimod har doneret via MobilePay eller på en virksomheds vegne, er der lidt mere, du skal gøre for at få fradrag.

Hvad hvis jeg donerer via MobilePay og vil have skattefradrag?

Donationer til LGBT+ Danmark på MobilePay kan ikke registreres automatisk af SKAT, fordi de står som anonyme bidrag. Derfor skal du selv oplyse os om følgende informationer, for at beløbet bliver trukket fra i SKAT: Dato for donationen, beløbets størrelse, transaktionsnummer fra MobilePay, samt navn, adresse og CPR-nummer.

Det er lettest at gemme informationerne fra MobilePay og sende dem til os ved at gøre følgende:

  1. Først åbner du din MobilePay-app og trykker på ”aktiviteter” i menuen nederst.
  2. Find den donation, du vil indberette.
  3. Klik på den og tryk herefter på ”Transaktionsoplysninger” nederst på skærmen.
  4. Tag et screenshot af den side, du kommer ind på. Den viser alle de oplysninger fra MobilePay, som vi skal bruge for at indberette skattefradraget.
  5. Send billedet til regnskab@lgbt.dk og skriv kontaktoplysninger og evt. medlemsnummer i mailen og skriv ”Skattefradrag for donation” i emnefeltet.
  6. CPR-nummer må du IKKE sende pr. mail af sikkerhedsmæssige årsager. Det skal du i stedet skrive denne formular.

Når du har gennemgået trinnene oven for, sørger vi for resten. Vi indberetter beløbet for dig ved næste årsskifte. Efter at vi har indberettet beløbet til SKAT, kan der dog gå op til 4 uger, før du kan se det i din årsopgørelse. LGBT+ Danmarks CVR.nr. 23072513 vil fremgå af årsopgørelsen. Så kan du også se, at den er gået rigtigt igennem.

Virksomheder og skattefradrag?

Hvis din virksomhed har doneret til LGBT+ Danmark og gerne vil have skattefradrag for donationen, skal du kontakte os på følgende mail: regnskab@lgbt.dk. Så sørger vi for at hjælpe dig.

Medlemskontingent er ikke omfattet af skattefradrag

Medlemskontingenter til foreninger er ikke fradragsberettiget. Hvis du ændrer dit medlemskab til fast støtte i stedet, vil du dog kunne få fradrag for det, fordi du så i stedet for at være medlem af foreningen støtter den.

Flere spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på det du søgte ovenfor, må du altid gerne skrive til os på regnskab@lgbt.dk., så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig på vej med skattefradraget.

Du kan også finde mere information om reglerne på SKATs hjemmeside.

Testamente

Hvis du vil støtte LGBT+ Danmarks arbejde, kan det ske på flere måder, blandt andet ved at betænke LGBT+ Danmark i dit testamente.

Har du ingen arvinger, kan du efterlade din formue til LGBT+ Danmark. Landsforeningen er fritaget for at betale boafgifter, så hele beløbet går ubeskåret til foreningens arbejde. Ønsker du at betænke for eksempel både familiemedlemmer og LGBT+ Danmark, kan du bestemme, at LGBT+ Danmark skal betale boafgiften for dine øvrige arvinger. På den måde støtter du både LGBT+ Danmarks arbejde og sikrer dig, at dine arvinger arver mest muligt.

LGBT+ Danmark tilbyder gratis hjælp til oprettelse af et almindeligt testamente. Du kan kontakte vores advokat, Peter Sindal  Lundsberg, på telefon 3311 3636 eller psl@petersindal.dk for gratis rådgivning i den forbindelse.